Welkom op de website van Eduardus Leeuwenhoofd

Dag Boom! 

Dag Boom!
Verre verwant van oneindig veel jaren
Goede buur en fijne vriend

Tolk van de wind
Zonnesnoeper, schaduwgever
Bast om bij te schuilen
Stronk om bij te steunen

Jij ademt wat ik wegblaas
Maakt waar ik op leef
Onbaatzuchtig
Onbewust
Ondanks

Mijn deel van de familie dat aan bloedverraad doet
Wij zijn toch allen één
Verbonden door de bron
Die vonk van leven van destijds
De cel die zich bleef delen
Uit één ontstonden velen

Wij leven met en van elkaar
Te leven is te schaden
Te sterven is te geven
’t Ontnemen van de band

Door eeuwen en eonen heen geregen
Massale sterfte en verderf ontstegen
Zo’n stamboom maakt een sterveling verlegen

Dag boom; dag verre oom
Ik schenk je mijn excuses en mijn zegen